מחבר: admin

האינטרנט של הדברים התקדם מחיבור של מערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות, טכנולוגיות אלחוטיות, שירותי מיקרו ואינטרנט. התכנסות זו סייעה בקריעת קירות הממגורה בין הטכנולוגיה התפעולית וטכנולוגיית המידע, ומאפשרת נתונים…

Copyright at 2021. www.ecannet.com All Rights Reserved